Wat is parapsychologie ?

De parapsychologie is een zijtak, een grensgebied, van de empirische psychologie die het bestaan en de oorzaken van parapsychische vermogens onderzoekt, alsook de mogelijkheid van een leven na de dood. Met parapsychische verschijnselen - het onderwerp van de parapsychologie - worden de door levende wezens veroorzaakte verschijnselen bedoeld die niet verklaard kunnen worden door de natuurwetten en -krachten.[1] Wetenschappelijk gezien is parapsychologie omstreden. Wetenschappers beschouwen parapsychologie als pseudowetenschap. Voorstanders van onderzoek naar parapsychologie wordt verweten eindeloos met onderzoek door te gaan, hoewel er na honderd jaar onderzoek nog geen sluitend bewijs is geleverd voor het bestaan van paranormale vermogens.

Inhoud

Radioprogramma, het zwarte gat uit 1989"Hits in het websiteplatform